Nieuwsbrief op computer en smartphone wordt anders gelezen

De DDMA, Data Driven Marketing Association, voerde een onderzoek uit op het gebied usability en eye-tracking. De focus hierbij lag op digitale nieuwsbrieven van verschillende ondernemingen. Het onderzoek toont aan dat een nieuwsbrief heel anders ervaren wordt wanneer deze wordt bekeken op een smartphone dan wanneer deze op een computer wordt geopend.

Verschillende designs

Aan de hand van het onderzoek kan worden gesteld dat het niet aan te raden is om content en design exact gelijk te maken bij het openen vanaf verschillende devices. Het is beter om het design aan te passen voor de diverse diveces, zodat de lezer van de nieuwsbrief optimaal aangesproken kan worden. Bij het onderzoek werd er niet alleen gekeken naar de verschillen in de beleving, maar ook naar de overeenkomsten. De DDMA voerde het onderzoek samen met MediaTest uit.

MediaTest nieuwsbrieven

Het onderzoek heeft meerdere resultaten opgeleverd, maar eigenlijk kunnen er drie heel belangrijke conclusies worden getrokken uit de resultaten. Op de eerste plaats blijkt het dat het soort content en de hoeveelheid content directe invloed hebben op de drang om door te klikken. Op een klein scherm lijkt de content veel meer dan op een groter scherm. Het idee van weinig content is gewenst. Op de tweede plaats hebben ze kunnen vaststellen dat een zogenaamd responsive design niet per definitie een hoogwaardige mobiele nieuwsbrief oplevert.

Beleving van nieuwsbrief

Tot slot kan worden gesteld dat er belangrijke verschillen te vinden zijn in de beleving van een nieuwsbrief tussen lezers die kijken naar een computerscherm en lezers die kijken naar een smartphonescreen. De nieuwsbrieven worden totaal anders gewaardeerd.

Hoe maak je nu een nieuwsbrief die optimaal doet waar deze voor bedoeld is? Wij vertellen je hier uiteraard graag meer over!