Waterschapsverkiezingen, 18 maart – Ga je stemmen?

A.s. woensdag mogen we weer gaan stemmen, niet voor tweede kamer leden, maar voor de waterschapsverkiezingen. De opkomst zal waarschijnlijk weer zwaar tegenvallen. Ik ga zelf wel stemmen, maar wellicht een blanco stem, want ik heb afgelopen weken nog geen één folder gekregen van een waterschapspartij. Dus op wie moet ik nu stemmen als ik niemand ken? Ga jij stemmen en op wie?

Wat doen de waterschappen?

Eigenlijk is het ook maar goed dat we de waterschappen niet goed kennen, want dan doen ze hun werk goed. Zij zorgen ervoor dat het land droog blijft en wij voldoende schoon drinkwater hebben. Een ander woord voor waterschap is hoogheemraadschap.

24 Waterschappen in NL

Er zijn in Nederland 24 waterschappen die ervoor zorgen dat het land niet onder water loopt. Dit zijn de waterschappen: Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, Hunze en Aa’s, Reest en Wieden, Vechtstromen,Groot Salland, Vallei en Veluwe,Rijn en IJssel, Rivierenland, Hollandse Delta, Scheldestromen, Brabantse Delta, De Dommel, Aa en Maas, Peel en Maasvallei, Roer en Overmaas, Zuiderzeeland, Blija Buitendijks. Er zijn ook nog een aantal hoogheemraadschappen zoals: De Stichtse Rijnlanden, Amstel, Gooi en Vecht, Hollands Noorderkwartier, Rijnland, Delfland, Schieland en de Krimpenerwaard.

Op de website van de waterschappen kun je precies zien wat ze doen.

Ga jij stemmen?

Kennelijk viel ik buiten de doelgroep van alle campagnes, want ik heb geen enkele folder of flyer ontvangen. Ook online of via social media is me geen banner of tweet blijven hangen. Wat te doen? Niet stemmen of een blanco stem uitbrengen?