Het PAS-model blijft populair onder tekstschrijvers

Tekstschrijvers hebben natuurlijk allemaal een eigen manier van schrijven, een eigen stijl die op den duur te herkennen is. Zijn er meerdere tekstschrijvers actief voor dezelfde webwinkel, dan merk je dit als online bezoeker. Bol.com is hier een mooi voorbeeld van. De eigen teksten van Bol.com hebben allemaal een eigen stijl en toon, maar de teksten van partnerverkopers worden door deze verkopers zelf geschreven. Je ziet grote onderlinge verschillen in de verkoopteksten en productbeschrijvingen. Er is wel iets wat een groot deel van de professionele tekstschrijvers gemeen hebben. Zij maken vaak en graag gebruik van het PAS-model.

Wat is het PAS-model?

Het PAS-model is een bepaalde schrijftechniek die kan worden gehanteerd voor de meest uiteenlopende teksten. PAS staat voor Problem – Agitate – Solve, ofwel Probleem – Agiteren – Oplossen. Wij geven je meer informatie over deze drie stappen die, op volgorde, in een tekst worden aangesproken door ervaren tekstschrijvers.

Stap 1: Problem / Probleem

Een sterke tekst begint met een stukje herkenning en erkenning. Een tekstschrijver kan een tekst alleen sterk maken wanneer de tekstschrijver daadwerkelijk het probleem begrijpt en het op de juiste manier kan uitleggen. Het gaat om het beschrijven van de obstakels waar de klanten tegenaan lopen. Een goede tekstschrijver weet waar het probleem ligt en kan in een tekst heel duidelijk maken dat het probleem van de klant begrepen wordt. Dit zorgt ervoor dat de klant het gevoel krijgt dat ‘eindelijk’ iemand begrijpt hoe het echt zit. Deze gedachte zorgt direct voor een vertrouwensband en daarom is dit precies wat teksten nodig hebben.

Stap 2: Agitate / Agiteren

In deze stap speelt de tekstschrijver extra in op de emoties van de lezer. Deze lezer heeft inmiddels in de gaten dat het probleem begrepen wordt. Hier wordt nog een schepje bovenop gedaan. De tekstschrijver gaat het probleem van de klant in deze fase eigenlijk nog een stukje verergeren. Een goede tekstschrijver laat de lezer hier extra sterk voelen dat het daadwerkelijk een groot probleem is. Je kunt het vergelijken met ‘van een mug een olifant maken’, waarbij het puur draait om het diep inspelen op de emoties van de klant. De klant moet daadwerkelijk het gevoel krijgen direct hulp of een oplossing nodig te hebben.

Stap 3: Solve / Oplossen

Tussen stap 2 en stap 3 in een tekst voelt de klant zich wanhopig en snakt deze naar hulp of een oplossing. Tadaa, daar is stap 3: de oplossing! De tekstschrijver gaat nu zorgen voor een gevoel van opluchting, van redding. Er is een oplossing voor het probleem en het is ook nog eens binnen handbereik! Vol enthousiasme wordt de oplossing of de hulp aangeboden als hét einde van alle zorgen. Dit is de fase waarin de klant direct ‘om’ is en actie onderneemt. Het is daarom dat veel tekstschrijvers ervoor kiezen om contactgegevens te vermelden in het laatste deel van deze fase. De lezer hoeft dan niet nog eerst naar een andere pagina voor de contactgegevens, maar kan direct actie ondernemen. Dit verkleint het risico dat de klant zich tijdens het navigeren naar een andere pagina alsnog bedenkt. De klant is ‘om’ en dan moet er gezorgd worden dat het mogelijk is om direct actie te ondernemen.

Kies altijd voor sterke content

Het PAS-model wordt door ervaren tekstschrijvers toegepast in de meest uiteenlopende teksten. De beste tekstschrijvers weten het zo te doen dat de lezer het niet in de gaten heeft. Zo zijn de teksten het meest krachtig en zorgen ze voor het grootste succes. Het is altijd belangrijk om voor sterke content te zorgen voor je website of webwinkel. Denk onder meer aan productomschrijvingen, categorieteksten en natuurlijk blogs. Vind je het lastig om zelf de content te schrijven? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.