Facebook Messenger groeit naar 4,4 miljoen

Vandaag de dag is het niet meer uit het straatbeeld weg te denken, de communicatie applicaties die verkrijgbaar zijn voor de smartphone. De aantallen downloads zijn nauwelijks bij te houden. Maar welke apps zijn er populair in Nederland en hoe doet de nieuwe Facebook Messenger het met betrekking tot de concurrentie?

Facebook op de weg terug of op de weg naar nieuwe successen?

Het is een aparte wereld waar ondanks de grote concurrentie en de diversiteit aan apps, er toch veel apps bij zijn die het hoofd boven water weten te houden. De app die echt een grote opmars heeft gemaakt in de afgelopen periode, is Facebook Messenger. In 2013 groeide het aantal Nederlandse gebruikers respectievelijk met 1,7 miljoen. Een mooi getal maar de groeispurt was nog niet voorbij.

Uit recente cijfers is namelijk gebleken dat ruim een jaar later, in 2014, het aantal Nederlandse gebruikers gegroeid is tot 4,4 miljoen, een onvoorstelbaar hoog aantal als je kijkt naar de kleine bevolking van Nederland. Ondanks het feit dat Facebook al jaren een Messenger variant aanbiedt, was de nieuwste versie van de Messenger app eentje waar niemand meer omheen kon.

Het leidde dan ook bij velen tot kritiek en ergernissen dat men eerst de app moest installeren alvorens men via Facebook kon communiceren. Maar, zo blijkt maar weer, de aanhouder wint en menigeen heeft zich neergelegd en toch ermee ingestemd om de app te gaan gebruiken.

What’s next?

Hoewel de meningen verdeeld zijn over het succes van Facebook en over het idee dat Facebook op de weg terug is, lijkt Facebook toch haar slag te slaan met de groei van de messenger app en de aankoop van WhatsApp. We zijn benieuwd wat er nu gaat komen vanuit Silicon Valley.