Facebook komt met speciale corona symptoomkaarten

Wereldwijd zijn bedrijven op zoek naar oplossingen voor Corna. We willen het coronavirus kunnen bestrijden met medicatie en gezonde voeding. Helaas kan dat nog even duren en daarom zoeken we allemaal naar oplossingen om ‘met het virus te leven’, zolang er niets beters is. Zo hebben we allemaal de zogenaamde ‘appathon’ kunnen volgen. Facebook wil ook een steentje bijdragen en komt nu met nieuwe COVID-19 symptoomkaarten.

Wat zijn de COVID-19 symptoomkaarten van Facebook?

De COVID-19 symptoomkaarten, of de corona symptoomkaarten, van Facebook zijn bedoeld om te gebruiken bij het plannen van reacties. Deze speciale kaarten zijn ontworpen om de autoriteiten te helpen om nieuwe uitbraken te plannen, zodat er tijdig voor een reactie kan worden gezorgd en een nieuwe uitbraak zo veel mogelijk beperkt kan worden. De kaarten zouden duidelijk moeten maken waar er groepen mensen leven die symptomen van het virus ervaren.

Samenwerkingsverband voor de COVID-19 symptoomkaarten

Facebook heeft deze corona symptoomkaarten niet helemaal alleen ontwikkeld. Hiervoor ging het sociale platform een samenwerking aan met Carnegie Mellon, een particuliere universiteit in Pittsburgh, Pennsylvania. De eerste symptoomkaarten zijn in Amerika inmiddels gepubliceerd. Op dit moment zijn de kaarten alleen nog in de Verenigde Staten beschikbaar, maar aangegeven wordt dat de kaarten verder uitgerold zouden kunnen worden wanneer blijkt dat zij echt goede resultaten opleveren.

Hoe werken de COVID-19 symptoomkaarten?

De COVID-19 symptoomkaarten gebruiken zelf gerapporteerde symptoomgegevens van Facebook leden. Vervolgens worden deze gegevens op kaartlocaties geplaatst, waarbij de belangrijkste gebieden van mogelijke verspreiding worden gemarkeerd. Dit zou belangrijke vroege indicatoren opleveren voor mogelijke probleemgebieden. Mark Zuckerberg heeft hier zelf een bericht over uitgegeven: “Begrijpen hoe COVID-19 zich verspreidt is van cruciaal belang voor lokale overheden en volksgezondheidsfunctionarissen, aangezien zij schaarse middelen, zoals ventilatoren en persoonlijke beschermingsmiddelen, toewijzen en uiteindelijk beslissen wanneer het veilig is om verschillende plaatsen te heropenen. Onderzoekers geloven dat deze symptoomkaarten een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn bij het nemen van deze beslissingen.”

Nieuwe News Feed in de Facebook omgeving

Facebook heeft in Amerika een speciale News Feed ingericht die gebruikers van Facebook oproept om deel te nemen aan het onderzoek en gebruik te maken van de COVID-19 symptoomkaarten. Hierbij geeft Facebook duidelijk aan dat de gegevens direct worden doorgestuurd naar Carnegie Mellon en dat Facebook zelf op geen enkel moment inzage heeft in de responsgegevens. Het project is eigenlijk vergelijkbaar met de ‘How We Feel’- app, die gedeeltelijk is ontwikkeld door de CEO van Pinterest, Ben Silbermann.

Hoe zijn de resultaten op dit moment?

De resultaten zijn volgens velen veelbelovend en ook hier heeft Mark Zuckerberg uitspraken over gedaan. “Het team van Carnegie Mellon heeft eerste bevindingen inmiddels gedeeld. Ze krijgen ongeveer 1 miljoen reacties per week in de VS, en de resultaten zijn veelbelovend. Ze correleren met openbaar beschikbare gegevens over bevestigde gevallen, wat suggereert dat deze gegevens kunnen helpen voorspellen waar de ziekte zich zal verspreiden. Daarnaast helpen de kaarten om gedetailleerde county-by-county inzichten op te bouwen. De resultaten geven bijvoorbeeld aan dat in sommige buitenwijken van New York City naar schatting 2 tot 3% van de mensen COVID-19 symptomen.”

In Nederland ontvangen we vooral informatie

De COVID-19 symptoomkaarten zijn voor alsnog dus enkel beschikbaar voor Amerikaanse leden van Facebook, maar dat betekent niet dat Facebook voor leden uit andere landen helemaal niets doet. Ook in Nederland hebben we een verandering in de app kunnen zien. Bovenaan zie je nu een bericht staan en steeds wanneer je Facebook opent klinkt er een melding dat dit bericht er is. Klik je op dit bericht? Dan zie je de belangrijkste nieuwe updates over COVID-19. Zo probeert Facebook ook nepnieuws over corona tegen te gaan.

Meer mensen zitten op Facebook

Veel mensen hebben op dit moment geen werk, een stuk minder werk of werken volledig thuis. Dit zorgt ervoor dat meer mensen op Facebook te vinden zijn en dat betekent dat bijvoorbeeld Facebook ads en reguliere posts meer gezien worden. Het is misschien wel hét moment voor bedrijven om hier goed op in te spelen. Natuurlijk blijft Facebook voor bedrijven belangrijk, zeker ook ná corona. Wil jij meer uit je zakelijke Facebookpagina halen? Volg dan eens een Facebook training bij ons.