Evalueer iedere beursdag: een aantal tips

Je komt terug van de beurs met veel nieuwe contacten. Je bent klaar voor de volgende beurs(dag). Terug op het bedrijf vertel je tevreden over de bezoekersaantallen, de sfeer en de gemaakte contacten. Tijd voor de follow-up; er moeten veel telefoontjes, emails en afspraken worden gemaakt. Daarna ga je over tot de orde van de dag.

Evalueren van een beursdag overbodig?

Is het evalueren van een beursdag perse nodig? Jazeker, je moet niet afwachten of er response komt de komende weken, maar zelf gelijk aan de slag gaan. Hieronder hebben we een aantal tips gezet die je voor iedere beurs kunt gebruiken, dus ook voor de FenExpo.

– Evalueer de beursdag objectief en subjectief

Kijk niet alleen naar bezoekersaantallen en het aantal uitgebrachte offertes. Vraag ook aan de beursmedewerkers hoe zij de beursdag en de voorbereiding ervaren hebben. Wat vonden zij van de andere bedrijven op de beurs? Behoorden de beursbezoekers tot de doelgroep van het jouw bedrijf? Was de organisatie van de beurs in het algemeen goed geregeld?

– Evalueer elke beursdag

Evalueer elke beursdag, na het sluiten van de beurs, met de beursmedewerkers. Houdt deze evaluatie kort, want een beursdag is vermoeiend. Benoem eerst wat er goed ging en daarna wat er fout ging. Probeer de zaken die minder goed liepen te verbeteren en dit bij een volgende beursdag toe te passen.

– Zorg dat het tijdstip van evaluatie vaststaat

Spreek van te voren een tijd en plaats af. Vertel de medewerkers dat je dit belangrijk vindt en de evaluatie prioriteit heeft. Plan ook voor aanvang van de beursdagen de eindevaluatie op het bedrijf in. Doe dit vrij kort na afloop van de beursdagen. Iedereen herinnerd zich dan nog goed hoe het verliep.

– Evalueer met alle medewerkers

De eindevaluatie is belangrijk. Betrek daar ook de collega’s bij die op kantoor achterbleven. Een volgende keer gaan zij wellicht mee naar een beurs. Ook belangrijk: hoe verliep het op kantoor tijdens de beursdagen. Waren er onverwachte zaken die nog geregeld moesten worden voor de beurs?

– Beursresultaat niet direct meetbaar

Na een aantal weken of maanden na de beurs weet je het resultaat. Vaak komt bijvoorbeeld een offerteverzoek of bestelling veel later dan in de eerste weken na de beurs. Vraag aan nieuwe klanten op welke manier zij in contact met jouw bedrijf zijn gekomen. Houdt de beursresultaten bij. Wil je meer resultaat als standhouder uit een beurs, lees dan ons eerder verschenen artikel.

– Gebruik de evaluatie voor verbetering

Het gebeurd nog te weinig: Pas de punten uit de evaluatie toe. Spreek af welke punten uit de evaluatie uitgevoerd gaan worden. Verander niet alles tegelijk. Pas bij voorkeur een beperkt aantal verbeterpunten toe. Het effect is dan meetbaar.

En dan op naar de volgende beurs. Vergeet niet de vorige evaluatie te gebruiken. Pak het document erbij en benoem de verbeterpunten. Veel bedrijven evalueren wel, maar maken bij de volgende beursdeelname dezelfde fouten. Een goede evaluatie is de beste voorbereiding op een volgende beurs!