Burgerparticipatie via social media

Het is algemeen bekend dat social media zeer doeltreffend kan zijn voor bedrijven om hun doelgroep te bereiken. Gemeentes en andere overheidsinstanties gebruiken dit medium nog weinig, maar social media kunnen een belangrijke manier zijn om met burgers in gesprek te gaan en samen tot een bevredigend beleid te komen. Burgerparticipatie via social media kan een goede aanvulling zijn om dit te vergroten!

Brug tussen burger en ambtenaar

Het blijft moeilijk voor gemeentes om hun burgers te betrekken bij de beleids- en besluitvorming. Op inspraakavonden voor burgers komen vaak maar een klein aantal mensen opdagen die ergens fel tegen zijn. Op deze manier lijkt het alsof burger en ambtenaar loodrecht tegenover elkaar staan. Op een online platform over onderwerpen waar de instantie mee aan de slag moet, kunnen burgers achter hun eigen computer en op hun eigen tijd meedenken. Deze betrokkenheid kan weer een reden zijn om ook vaker te reageren op traditionele communicatie.

Een goede communicatie tussen de overheid en de burgers

Juist social media zijn ideaal voor interactie met de burger. Slechts informeren of het raadplegen van de burgers is nog geen echte samenwerking. Van beide kanten moet er actief nagedacht worden over stellingen en oplossingen. Laat de burger dus op verschillende niveaus participeren. Met social media is het aan de ene kant mogelijk om samen met burger een beleid te vormen, maar het biedt ook mogelijkheden om burgers mee te laten beslissen. Door ruimte te bieden voor verschillende manieren voor inspraak kan een zo goed mogelijke band ontstaat tussen de overheid en haar inwoners.

Motivatie van de burgers

Om burgers te motiveren voor een dergelijk platform moeten ze eerst geïnformeerd worden over het bestaan van een plek op internet waar ze met de gemeente in discussie kunnen gaan. Traditionele communicatiemiddelen zoals flyers en een berichtje in de plaatselijke krant zijn dus essentieel om een succesvol platform op te zetten. Zorg ervoor dat een aantal mensen alvast actief en enthousiast zijn bij de start van het platform, mensen zullen namelijk makkelijker inhaken als er al reacties staan op verschillende stellingen om te beginnen. Om de motivatie en interesse van burgers te behouden is het van belang dat ze zelf agendapunten kunnen toevoegen. Zo wordt er gepraat over onderwerpen die onder de mensen spelen!

Gemeente en social media

Naast het gebruik van social media voor burgerparticipatie kunnen social media voor de gemeenteraadsverkiezingen ook een grote rol spelen bij het bereiken van potentiële stemmers. Het is dus zeer nuttig om nu een cursus social media voor de gemeente te gaan volgen!