Open Coffee in the Evening

Open Coffee in the Evening is een initiatief van de Open Coffee Gorinchem en Open Coffee Vijfheerenlanden en werd op 27 september voor het eerst georganiseerd in De Schildkamp te Asperen.