Markt- & Klantenonderzoek

Het doel van een markt- of klantenonderzoek is om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van de markt en uw klanten. Daarnaast geeft het inzicht in waar kansen liggen. Een goed marktonderzoek is essentieel voor het creëren van een marketing en communicatiestrategie.

Er zijn twee soorten onderzoek te onderscheiden: kwalitatieve en kwantitatieve methodes. Bij kwalitatieve methodes kunt u denken aan diepte interviews en observaties. Onder kwantitatieve methodes vallen enquêtes en interviews. Daarnaast kan er ook nog worden gekozen voor deskresearch. Hierbij zoekt men in literatuur en op internet naar informatie.

De ideale mix vinden

Om een goed marktonderzoek of klantenonderzoek te doen zullen wij altijd in overleg met u een plan van aanpak maken. Hierbij houden wij rekening met de beschikbare tijd en middelen. Ook stellen wij vooraf een aantal onderzoeksvragen op. Deze zullen voor ons het vertrekpunt vormen om aan de slag te kunnen.

Enkele onderzoeksmogelijkheden

Wij kunnen voor u verschillende soorten onderzoek uitvoeren. Hieronder staat een korte opsomming van de onderzoeksmogelijkheden en een korte omschrijving.

een marktonderzoek: wij brengen voor u de markt in kaart en vertellen u waar uw sterke en zwakke punten liggen. Daarnaast onderzoeken wij ook de ontwikkelingen in de branche en welke gevolgen dit kan hebben.

een concurrentieonderzoek: hierin analyseren wij uw directe en indirecte concurrenten op diverse aspecten en komen er zo achter waar voor u kansen liggen die u concurrenten laten liggen.

Een klantenonderzoek: wat is het gedrag van uw huidige klanten? Zijn deze klanten loyaal aan u? Waarom kiezen ze voor uw? Hoe zoeken ze naar uw producten of diensten? Welke media gebruiken zij hiervoor en waarop letten zij? TTM Communicatie geeft u antwoord om deze vragen.

Meer informatie over een Markt- en klantonderzoek?

Als u meer informatie wil over wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen, dan kunt u contact met ons opnemen. Een vrijblijvend kennismakingsgesprek is altijd mogelijk.