Marketing & Communicatie Advies

Er zijn veel definities te vinden van het begrip marketing, maar het komt in de basis neer op het creëren en leveren van een waarde. Vroeger werd marketing vooral gezien als het geheel van alle activiteiten die erop gericht zijn de ruil van producten of diensten te bevorderen.

Marketing anno 2011 is niet meer gericht op het puur zenden van informatie naar de markt, maar gaat het veel meer om het creëren van een band met uw klanten. Het is nu de uitdaging om uw klanten uw merk te laten ervaren en deze positieve ervaring te delen met hun vrienden en familie.

Een goed marketing en communicatiebeleid is hierbij essentieel. Als u namelijk uw doelgroep niet goed genoeg kent, dan komt uw boodschap niet aan en levert het niets op. Waarschijnlijk heeft u wel eens een advertentie in een regionale krant of magazine geplaatst. Weet u nog hoeveel nieuwe klanten dit heeft opgeleverd? Dit is inderdaad lastig te meten, maar het is wel mogelijk.

Analyse van uw marketing- en communicatiemiddelen

Als u twijfelt of meer wilt halen uit uw marketing en communicatiemiddelen, dan kunnen wij u daarbij adviseren. Wij gaan voor u aan de slag met het maken van een analyse van de markt en uw huidige middelen.

Aan de hand van deze analyse kunnen wij concluderen waar eventuele verbeterpunten voor uw communicatiemiddelen liggen die vervolgens wel aansluiten bij de wensen en behoeften van uw doelgroep.

Meer informatie over marketing- en communicatieadvies

Als u meer informatie wil over wat TTM Communicatie voor u kan betekenen, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij staan altijd open voor een vrijblijvend gesprek.