Tekst aan de Kade

Met een voorliefde voor goed leesbare, effectieve en enthousiaste tekst kan Tekst aan de Kade goed uit de voeten met offline en online tekst. Daarnaast is Tekst aan de Kade ervaren met SEO, WordPress, CMS en vormgeefprogramma’s. Ze vinden het een uitdaging om gevarieerde en mooie content te maken, passend bij de doelgroep.

LinkedIn training

Wij hebben Tekst aan de Kade een LinkedIn training gegeven.