KPJ Brabant

De KPJ is van oudsher een belangrijke vereniging op het platteland en in de kleinere dorpen. Daar KPJ staat voor Katholieke Plattelands Jongeren, is de KPJ van tegenwoordig niet meer aan het geloof gebonden. Wel bestaan de regionale KPJ verenigingen veelal uit jongeren uit de regio, welke samen verschillende activiteiten organiseren om hun vrije tijd te besteden. Naast de regionale KPJ-afdelingen zijn er een aantal KPJ-kringen opgericht welke een grotere regio overkoepelen. KPJ Brabant is de overkoepelende vereniging van al deze Brabantse KPJ’s, welke op verschillende manieren probeert de regionale KPJ-afdelingen met elkaar in verbinding te brengen.

Presentatie over Instagram en Facebook

Wij hebben de laatste trends op Instagram en Facebook behandeld aan de hand van een presentatie voor KPJ. Wij hebben hier uitgelegd hoe zij beter hun evenementen kunnen gaan promoten. Wilt u ook zo’n presentatie bijwonen? Neem dan contact met ons op!