Fleet Coaching

Fleet Coaching on the Job begeleidt autobedrijven en medewerkers van importeurs zodat zij voor de middel- en lange termijn succesvol, gestructureerd en pro actief de zakelijke markt zelfstandig kunnen bewerken.

LinkedIn Training

In mei 2011 heeft TTM Communicatie een LinkedIn training gegeven aan Fleet Coaching. De nadruk in deze training lag op het aspect ‘klanten zoeken en benaderen’. Aan de hand van de SBO-Strategie hebben wij een training verzorgd die geheel aansloot bij de doelstellingen van Fleet Coaching.

LinkedIn is naar onze mening ook een belangrijke tool voor autoverkopers. Zij kunnen het gebruiken om nieuws, aanbiedingen en tips te delen met hun netwerk.