Recruitment blijft belangrijk voor kleine en middelgrote ondernemingen

Kleine en middelgrote ondernemingen proberen vaak vacante of nieuwe functies in te vullen met bestaande werknemers door middel van herplaatsing of bijscholing. Afhankelijk van de vereisten en het groeitempo is dit echter niet voldoende: er is al snel een gebrek aan interne expertise of capaciteit. Daarom is het belangrijk dat bedrijven ook buiten de eigen gelederen op zoek gaan naar nieuwe teamleden.

Regelmatig merken wij dat bedrijven op zoek zijn naar communicatie en marketingmedewerkers. In dit artikel spreken we met gastauteur Marinus Nutma over de mogelijkheden van externe werving, de voordelen die ze bieden en hoe je met succes nieuwe medewerkers kunt vinden. Lees het artikel door en laat je inspireren!

Wat is recruitment (definitie)?

Recruitment gaat over het voorzien van een bedrijf van personeel. Er moet aandacht worden besteed aan de geschiktheid van de werknemers en het ideale aantal personeelsleden. Daarnaast spelen tijd en plaats een grote rol bij het werven van nieuwe werknemers.

De taak van het werven wordt voornamelijk uitgevoerd door de personeelsafdeling. In deze context is het wervingsproces lang: het begint met een personeelsadvertentie en loopt van sollicitatie- en selectieprocedures, recruitmentstrategie tot het opstellen en ondertekenen van het arbeidscontract. Bij elke stap van het wervingsproces werkt de HR-afdeling nauw samen met de relevante gespecialiseerde afdeling. Zodra een nieuwe werknemer is gevonden en een arbeidscontract is ondertekend, is de wervings taak voltooid.

Interne werving optimaliseren

Interne werving heeft als taak om bestaande werknemers optimaal te bemannen en op te leiden. Bij interne werving worden interne medewerkers benaderd die in aanmerking komen als potentiële kandidaten voor een vacante functie. Dit is ook vele malen goedkoper dan externe werving, doordat je niet gebruikmaakt van een recruitment agency.

Het belang van een sterke recruitmentstrategie en sourcen kan niet genoeg worden benadrukt. Zonder een solide plan loop je het risico om niet de beste talenten te werven of zelfs helemaal geen kandidaten aan te trekken. Bovendien kan het gebrek aan een goede strategie leiden tot hoge kosten en een verlies van concurrentievoordeel.

Wanneer kan interne werving het beste worden ingezet?

Hoewel dit wervingsinstrument op korte termijn kan worden gebruikt, moet er ook een langetermijnstrategie worden gevolgd. Enerzijds kunnen interne kandidaten vaak voorzien in een acute behoefte. Anderzijds kun je jouw personeel op lange termijn promoveren en kwalificeren voor specifieke functies.

Vooral voor kritieke managementposities moet een gedetailleerd opvolgingsplan worden opgesteld dat bepaalt wie intern kan opklimmen wanneer een manager het bedrijf verlaat. Dit soort functies zijn lastig intern in te vullen, doordat niet iedereen de kwalificaties heeft of de ambities heeft om door te groeien naar een manager functie binnen een bedrijf.

Veel succes met het invullen van vacatures in je organisatie.