Persoonlijke ontwikkeling van leiders is een kwartier waard

We leven in een tijd waarin er steeds meer van leidinggevenden wordt verwacht. Niet alleen hebben zij in deze tijd meer verantwoordelijkheden dan voorheen, maar de manier van leidinggeven is door de jaren heen ook veranderd. Daar komt bij dat de gewenste manier van leidinggeven steeds verder ontwikkelt en leidinggevenden moeten hierin meegaan. Toch blijkt uit onderzoek dat de persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden in Nederland sterk achterblijft.

Minder dan een kwartier de tijd

Amsterdams marktonderzoeksbureau Motivaction deed onderzoek naar de persoonlijke ontwikkeling van leidinggevenden in Nederland. Dit onderzoek wijst uit dat Nederlandse leidinggevenden dagelijks gemiddeld slechts 13 minuten werken aan de eigen ontwikkeling. Hierbij gaat het uitsluitend om werkdagen. Wekelijks wordt er dus slechts 1 uur en 5 minuten aan de persoonlijke ontwikkeling besteed. Dit is veel te weinig, vooral omdat alles om de leidinggevenden heen blijft veranderen.

Trainingen passen niet bij de leidinggevenden van nu

Maar liefst 48 procent van alle ondervraagde Nederlandse leidinggevenden geeft aan dat aangeboden trainingen onvoldoende aansluiten bij de beschikbare tijd in de dagelijkse agenda. Veel trainingen worden gewoon in een klas gehouden, volgens de traditionele vorm, en ditzelfde geldt voor workshops en korte / langere cursussen. Leidinggevenden hebben eenvoudigweg niet meer de tijd om de werkvloer te verlaten om een dagje of dagdeel in een lokaal te gaan zitten.

Waar hebben leidinggevenden behoefte aan?

Er zijn natuurlijk wel andere leervormen, maar over het algemeen zijn deze nog onvoldoende beschikbaar voor leidinggevenden. Ruim 1 op de 6, namelijk 62 procent, geeft aan dat zij het liefst zelf bepalen wanneer zij een training vormen en waar zij dit doen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een applicatie op de smartphone of tablet. Nog iets meer van de leidinggevenden, namelijk 64 procent, zegt de voorkeur te geven aan vaker trainen in kortere tijd per keer dan minder vaak trainen in een langere tijd per keer. Dit is makkelijker in te plannen. Verreweg de meeste leidinggevenden geven de voorkeur aan het on the job leren, dus het werken aan de persoonlijke ontwikkeling terwijl zij ook gewoon hun functie vervullen binnen het bedrijf. Deze relatief nieuwe leervorm is erg in opkomst, maar nog te weinig beschikbaar. Leidinggevenden willen zich op deze manier dus wel ontwikkelen, maar kunnen het niet omdat de mogelijkheden er nog niet zijn.

Wat voor trainingen zijn er nodig?

Leidinggevenden blijken zelf heel goed te weten op welke vlakken zij willen en moeten ontwikkelen. Diverse vaardigheden worden meerdere malen genoemd, waaronder het creëren van vertrouwen, het luisteren, het coachen en het geven en ontvangen van feedback. Hieruit blijkt ook dat leidinggevenden zich zeker wel bewust zijn van waar zij goed in thuis moeten zijn om op de moderne manier leiding te kunnen geven.

TTM verzorgt ook in-company trainingen

Wij vinden het belangrijk om wel goed met de tijd mee te gaan. Wij weten dat het voor bepaalde bedrijven, leidinggevenden én medewerkers belangrijk is om op de werkvloer te blijven tijdens het volgen van een training. Daarom kunnen wij dit realiseren. Je kunt bij ons terecht voor diverse social media trainingen, waaronder ook verschillende trainingen die wij in-company kunnen verzorgen. Schrijf je in of neem eens contact op voor meer informatie.