Leon Tindemans is de nieuwe burgemeester van Leerdam

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jongstleden, heeft de raad van Leerdam Leon Tindemans benoemd tot nieuwe burgemeester van Leerdam. “Het is een uitdagende taak om burgemeester te zijn van deze prachtige stad” zegt Leon Tindemans na het in ontvangst nemen van de ambtsketen. Vanaf vandaag zal dhr. Tindemans de taken en verantwoordelijkheden als burgemeester op zich nemen.

Kennismaking met de omgeving

De komende maanden zullen in het teken staan van kennismaking met de bewoners en ondernemers in Leerdam. Tindemans: “Ik hecht veel waarde aan de mening van de bewoners en ondernemers in deze regio. Samen vormen wij het gezicht van Leerdam”. De kennismakingsgesprekken zullen volgende week beginnen bij Huis ter Leede.

Vragen aan de burgemeester

Als u in Leerdam iets wilt verbeteren en/of u heeft een goed idee, dan hoort de nieuwe burgemeester dit graag. Samen met u zal er dan worden gekeken hoe hier invulling aan gegeven zou kunnen worden. U kunt uw idee indienen via de gemeente website.

Op onderstaande foto staat dhr. L (Leon) Tindemans met de ambtsketen voor het gemeentehuis.