Is Hoffice iets voor jou?

Ben jij een ZZP’er of freelancer die vaak alleen thuis achter de computer aan het werk is? Dan ben je vast wel bekend met het feit dat je je op bepaalde momenten erg ‘alleen voelt’. We hebben zo nu en dan allemaal wel eens behoefte aan collega’s.

Effectiever werken

Veel professionals die alleen werken doen dit in veel gevallen thuis. Dat is natuurlijk ook lekker, in je eigen omgeving waarin niemand over je schouder meekijkt. Maar het gaat om den duur vaak wel ten koste van de productiviteit. Je gaat je op den duur vervelen zo in je eentje. Niet dat je geen werk hebt, maar je verliest je focus op dat werk.

Social media eten je werkdag op

Volgens een Amerikaans onderzoek is het zo dat mensen die thuis werken aanzienlijk meer tijd besteden aan social media dan de mensen die gewoon buitenshuis werken. Ook mensen met collega’s of andere mensen om zich heen besteden minder aandacht aan sociale netwerken dan mensen die de hele dag alleen werken. Het verliezen van de focus op het werk zorgt ervoor dat social media steeds vaker wordt geopend. Thuiswerkers hebben behoefte aan contact, maar houden toch het verantwoordelijkheidsgevoel dat het werk af moet. Uit verantwoordelijkheidsgevoel blijven ze thuis aan de computer zitten, maar door het gebrek aan concentratie wordt er steeds meer aandacht aan social media besteed. Zo eten de social media op den duur de hele werkdag op.

Hoffice is de oplossing

In Nederland zijn er twee Hoffice projecten van start gegaan, namelijk in Den Haag en in Amsterdam. Hoffice komt van Home Office. Christopher Franzen is de bedenker van dit nieuwe fenomeen. Het idee komt voort uit het delen van werkruimte, maar er is een groot verschil. Bij het delen van reguliere werkruimte betaal je mee aan de huur. Bij Hoffice is dit niet het geval.

Hoe werkt Hoffice?

Bij Hoffice stelt een professional zijn of haar huis (of een andere geschikte werkruimte) beschikbaar aan andere professionals die hier mogen komen werken. Het is een alternatief zonder winstoogmerk, waardoor er geen huur betaald hoeft te worden. Hooguit wordt er een vergoeding gevraagd voor eten en drinken dat beschikbaar wordt gesteld. Er wordt een vast werkritme gehanteerd waar iedereen zich aan moet houden. Dus, vaste werkuren en vaste pauzes met elkaar. Zo ontstaat het ‘collega-gevoel’. De dag wordt gestart met een rondvraag waarin iedereen aangeeft welke doelen er die dag bereikt moeten worden. Als dit aan het einde van de dag bij iedereen gelukt is, dan wordt er een kleine viering gehouden. Uiteraard is iedereen vrij om hieraan deel te nemen of niet.

Gelijkgestemden

Er zijn nu nog niet veel Hoffice projecten, maar er zullen er in de toekomst meer bij komen. Het idee is dan om professionals uit eenzelfde branche in een Hoffice project samen te brengen, zodat er tijdens het werk ook kan worden gebrainstormd tussen de freelancers. Zo wordt de productiviteit weer verhoogd, is er het echte collega-gevoel en blijft de zelfstandigheid toch bestaan.