Vormen grafische vormgeving en marketeers een goede match?

Drukwerk wordt in het MKB nog steeds uitbesteed. Dat gold tot voor kort ook voor de grafische vormgeving en opmaak van folders, brochures, nieuwsbrieven etc. Maar er is een duidelijke trend dat grafische vormgeving en opmaak in huis worden gehaald en vaak aan de marketingafdeling worden toebedeeld. Dat was eerder al het geval voor het onderhouden van de website met nieuwe artikelen en mooie foto’s. Of het verzorgen van de digitale nieuwsbrief. Dat zijn tegenwoordig gewoonlijk taken van de marketingafdeling. En nu komen daar dus grafische taken bij. Is dat een goed idee of niet?

Twee redenen om vormgeving in huis te halen

  1. De redenen om grafische vormgeving en opmaak in huis te halen zijn tweeërlei. In de eerste plaats is er behoefte aan kortere communicatielijnen. Welke marketeer, communicatie-medewerker of content-manager kent niet de frustratie van verkeerd begrepen of slecht uitgevoerde ideeën door het vormgeefbureau!? En vaak communiceer je niet eens rechtstreeks met de vormgever, maar met een art-director of project-manager. Dat zorgt geregeld voor ruis op de lijn. Deze eerste reden geven marketeers (en aanverwante beroepsbeoefenaars in de communicatie en social media) zelf vaak aan als aanleiding om de MailChimp-nieuwsbrief op te gaan maken of nog verder te duiken in bijvoorbeeld Adobe-programma’s.
  2. De tweede reden is nog meer prozaïsch, namelijk kostenbesparing. Hoewel op drukwerk de laatste 15 jaar steeds meer kan worden bespaard, is dat voor vormgeving en opmaak niet het geval. Terwijl juist dit onderdeel in huis kan worden gehaald. Geen wonder dat veel grotere bedrijven een eigen vormgeefstudio hebben en dat kleinere bedrijven een vormgever in vaste dienst nemen. Deze tweede reden wordt gewoonlijk door hogerhand aangegeven als drijfveer om grafische vormgeving in huis te halen.

Is dit een zegen of vloek?

Als nieuwe taken worden toegevoegd aan een functie, kan dat ten koste gaan van professionaliteit. De zzp-er die zijn eigen website bouwt of de marketeer die folders gaat opmaken is al gauw de schoenmaker, die zich niet bij zijn leest houdt! Met alle gevolgen van dien.

Daarom de volgende aanbeveling: zijn er voldoende financiële middelen, dan is uitbesteden echt het overwegen waard. Voer dan gesprekken met minstens drie vormgevers of vormgevingsbureaus! Is er een klik? Valt de vormgeving binnen het budget? En wat valt er precies onder de wensen? Een nieuw logo en huisstijl? Briefpapier en enveloppen? Brochures of een poster? Kan het vormgevingsbureau ook zorgdragen voor de website en hebben zij ook verstand van SEO?

Maar stel dat er capabele marketeers, content-managers of communicatie-medewerkers aanwezig zijn die dolgraag hun werkterrein willen verbreden en intrinsiek gemotiveerd zijn om ook op grafisch vlak aan de slag te gaan. Of als er een sterke wens is de grafische producten zelf in de hand te houden. Of als het budget voor uitbesteden simpelweg tekort schiet. Dan is het volgen van een grafische opleiding of cursus door de marketeer, content-manager of communicatie-medewerker een heel goed alternatief.

Opleidingen en cursussen grafische vormgeving

Met een professionele grafische opleiding of cursus kan iedereen binnen afzienbare tijd zelf professionele folders vormgeven of een gelikte MailChimp-nieuwsbrief versturen. Met de juiste begeleiding zijn er in het volwassenenonderwijs voldoende mogelijkheden. Onthoud wel dat grafische vormgeving een vak is en een vak leer je niet binnen één dag. Daarom speelt intrinsieke motivatie een belangrijke factor.

E zijn introductie grafische cursussen die de principes van grafische vormgeving behandelen (denk aan typografie, kleurenleer en vlakverdeling). Tijdens dit soort cursussen krijg je antwoorden op vragen als: “Waarom is deze vormgeving aantrekkelijk en een andere vormgeving niet?” of “welk lettertype geeft voor de koppen net dat beetje extra cachet?”. Of “Welke kleur wordt door veel vrouwen aanbeden en door veel mannen verguisd?” (Het antwoord luidt ‘paars!’).

Software beheersing: ga op DTP-cursus

De softwareprogramma’s die ook moeten worden aangeleerd zijn gewoonlijk de DTP-pakketten Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator en bijvoorbeeld WordPress om je website te bouwen en te onderhouden. Dit zijn zeer uitgebreide programma’s die de gemiddelde cursist veel frustraties kunnen bezorgen. Zelf aanleren is haast onmogelijk. Meestal duren deze losse pakketcursussen twee of drie volle dagen, maar er zijn ook avondopleidingen van 7 of 8 weken. Vergeet niet te zoeken op zogenaamde DTP-cursussen (Desktop Publishing), want dit vormt min of meer een combinatie van cursussen in Photoshop, InDesign èn Illustrator. Een cursus MailChimp komt ook in aanmerking om fraaie digitale nieuwsbrieven te versturen.

Jaaropleiding Grafische Vormgeving (Parttime)

Veel cursisten van Grafische Cursussen te Amsterdam zijn dan ook marketeer, content-manager, communicatie-medewerker of zzp-er. Zij volgen bijvoorbeeld de parttime Jaaropleiding Grafische Vormgeving. In 36 avond- of ochtendlessen van 2,5 uur leert men zowel de principes van grafische vormgeving als de pakketten Photoshop, InDesign en Illustrator. Gedurende de verschillende blokken ontwerpen de cursisten folders, posters, nieuwsbrieven etc. Maar ook WordPress komt aan bod zodat het bijhouden van artikelen en het optimaliseren van beeldmateriaal voor de website wordt aangeleerd.

Arbeidsmarkt

Dat de arbeidsmarkt een groeiende overlapping van grafische kennis met traditionele beroepen in de marketing en communicatie laat zien, is een feit. Dat is terug te zien in vacature-omschrijvingen. Met andere woorden: de kansen op de arbeidsmarkt zijn gunstig voor een content-manager of marketeer die grafische kennis bezit. Dat geldt evenzeer voor een PR- of communicatie-medewerker die ook verantwoordelijk is voor de interne en externe grafische uitingen van het bedrijf. De combinatie van zowel marketing-gerichte als grafische taken wordt over het algemeen als zeer afwisselend, creatief en bevredigend ervaren.