Welke generatie ervaart de meeste social media stress?

Op social media wordt er vaak gesproken over bepaalde generaties. De meest voorkomende generaties op de sociale netwerken zijn de Millennials, Generatie X en de Boomers. Iedere generatie heeft haar eigen redenen en doelen op social media, zowel zakelijk als privé. Hierbij ervaren ook alle generaties een bepaalde mate van stress. Maar wie ondervindt nu de meeste stress van social media?

Generaties op social media

Nergens anders wordt er zo veel aandacht besteed aan specifieke generaties dan op social media. Ook op de sociale netwerken is het echt een ‘dingetje’ van de laatste jaren. Voorheen werd er gewoon gesproken over jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Tijden veranderen. Nu wordt er zelfs in vacatures speciaal gezocht naar Millennials. Hieronder vind je een korte uitleg over de generaties.

– De Boomers

De Boomers worden ook wel Baby Boomers genoemd. Dit is de oudste generatie die te vinden is op social media. De generatie die hiervoor zit, namelijk de Silent Generation (Stille Generatie), wordt niet zo vaak gespot op de sociale netwerken. De Boomers zijn mensen die zijn geboren tussen half de jaren veertig en begin jaren zestig van de vorige eeuw.

– Generatie X

Generatie X, ook wel Gen X of Generation X, is de generatie die na de Boomers komt. Hierbij gaat het dus om mensen die geboren zijn vanaf het begin van de jaren zestig. In de meeste gevallen wordt 1961 aangehouden als het eerste jaar van Generatie X. De laatste mensen die tot deze generatie behoren werden geboden in 1980.

– De Millennials

Millennials staan ook wel bekend als Generation Y, de opvolgende generatie van Generation X. De mensen die tot deze generatie behoren werden geboren tussen 1981 en 2000. Het gaat dan ook om mensen die in hun tienerjaren al te maken hadden met internet en alles wat daarbij komt kijken. De laatste mensen die tot deze generatie behoren werden geboren aan het begin van het nieuwe millennium. Dit verklaart ook waarom Generation Y beter bekend staat als de Millennials.

Generatie met meeste stress

Amerikaans onderzoek heeft de ervaringen van de verschillende generaties op social media eens onder de loep genomen. Hieruit blijkt dat de Millennials de meeste stress van de sociale netwerken ervaren. Maar liefst 48% ervaart stress in meer of mindere mate. Veel Millennials geven aan dat social media een grote invloed heeft op hun dagelijks leven en op wie zij zijn.

De Boomers ervaren de minste stress van social media. Iets meer dan 1 op de 5, namelijk 22%, geeft aan wel eens stress te ervaren van de sociale kanalen. De Boomers geven hierbij aan dat de stress vooral voortkomt uit het feit dat ze social media niet altijd even goed begrijpen.

Generatie X valt er precies tussenin. Van deze generatie ervaart 37% stress van social media. Van deze generatie geeft een groot deel aan dat de stress voortkomt uit meningsverschillen en een gebrek aan privacy op social media.

Stress door social media

Social media hebben op iedere generatie een ander effect. Dit geeft ook aan dat iedere generatie andere doelen heeft om social media te gebruiken. Uiteindelijk zijn het de Millennials die social media het meest gebruiken voor zaken en dit verklaart ook waardoor zij een stuk meer stressgevoelens ervaren bij social media.

Met een goede social media training kan veel stress worden weggenomen. Wij leggen je graag uit hoe je social media slim en met mate kan inzetten.