Feedback geven wekt angst op

Feedback is heel belangrijk binnen ieder bedrijf. Het helpt een bedrijf groeien, veranderen wanneer het nodig is en ontwikkelen in de juiste richting. Voor velen is het bijzonder lastig om feedback te geven. Waarom zijn we toch zo bang voor het geven hiervan?

Angstgevoelens als we feedback moeten geven

Steeds meer bedrijven besteden aandacht aan wat de medewerkers eigenlijk vinden. Dit is een heel goede ontwikkeling. Uiteindelijk zijn het toch voor een groot deel ook de medewerkers die zorgen voor het succes van het bedrijf. Zij hebben vaak de beste ideeën en bedrijven kunnen deze ideeën los krijgen door om feedback te vragen. Toch blijkt dit in de praktijk helemaal niet zo makkelijk te gaan, want het geven van feedback wekt bij veel werknemers angstgevoelens op.

Waar zijn we precies bang voor?

TrainTool voerde een onderzoek uit naar hoe we ons voelen wanneer we als werknemer terugkoppeling moeten geven. De resultaten liegen er niet om. Bijna 1 op de 3 werknemers, namelijk 35 procent, zegt heel gespannen te worden als er terugkoppeling gegeven moet worden. Bijna de helft, namelijk 46 procent, geeft aan dat ze letterlijk last krijgen van knikkende knieën. Het is niet het geven van feedback zelf waar we zo bang voor zijn, maar het is de reactie die we vrezen. Hetzelfde onderzoek laat ook zien dat lang niet iedereen even goed reageert op feedback als het wat negatief getint is.

Hoe reageren we op feedback?

Slechts 7 procent van 1.000 ondervraagde kantoormedewerkers geeft aan te bedanken voor negatieve feedback en ziet het als een belangrijk leermoment om mee aan de slag te gaan. Maar liefst 39 procent van de medewerkers geeft aan de feedback te accepteren, maar er verder niets mee te doen. Bijna een kwart, namelijk 23 procent, zegt dat het ontvangen van feedback zorgt voor onzekere gevoelens. Het wordt niet als erg positief ervaren. Bijna 1 op de 5 medewerkers, namelijk 19 procent, gaat in de aanval of schiet in de verdediging na het ontvangen van negatieve feedback.

Het blijft een kwestie van gokken

Onder de medewerkers is het vaak onduidelijk hoe de tegenpartij zal reageren op feedback als dit negatief is. Dit is precies wat ons tegenhoudt om te zeggen wat eigenlijk wel gezegd moet worden. Het is daarom belangrijk dat bedrijven aandacht besteden aan het geven en krijgen van feedback, aan de manier waarop hiermee omgegaan dient te worden en de manier waarop terugkoppeling toegepast moet worden. Uiteindelijk kan feedback zorgen voor grote verbeteringen binnen het bedrijf, en dus ook voor de medewerkers.

Leer van ontvangen feedback

Krijg je zelf wel eens terugkoppeling? Dan is het natuurlijk aan jou hoe je hiermee omgaat. Het is altijd het best om ieder stukje commentaar te zien als een stukje leerstof. Je wordt er beter van, ook als het om negatieve terugkoppeling gaat. Vergelijk dit met negatieve reacties op social media. Als je hier positief op reageert, dan spreekt dit voor je bedrijf en haal je er je voordeel uit. Je kunt direct ontdekken waar de negatieve reactie vandaan komt, zodat je kunt zien of er dingen veranderd moeten worden om verbetering te realiseren. Zo leer je ervan en word je er beter van.

Wil jij weten hoe jij goed omgaat met feedback, zoals negatieve reacties op social media? Wij helpen je graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op.