E-mailmarketing studie: zo presteert de concurrentie!

Ook in 2018 maken veel bedrijven gebruik van e-mailmarketing. Hoewel het verzenden van regelmatige nieuwsbrieven al een goed initiatief an sich is, boek je pas echt succes wanneer je jouw succes meet en de nieuwsbrieven continu optimaliseert.

In e-mailmarketing spelen rapporten een belangrijke rol. Hierin zie je precies of je moeite beloont wordt. Door te kijken naar de vijf belangrijkste indicatoren, namelijk het open-, klik-, doorklik- en afmeldpercentage, plus de bounce rate, zie je precies waar je e-mailcampagne verbeterd moet worden en welke strategieën gewerkt hebben.

Maar zou het niet interessant zijn om te zien hoe andere bedrijven in dezelfde branche presteren? Hoeveel mensen openen bijvoorbeeld gemiddeld de e-mails van andere webshops? En ligt mijn percentage hier eigenlijk wel bij in de buurt?

Onderzoek van Newsletter2Go

Elk jaar publiceert Newsletter2Go een uitgebreide industriebenchmark die de gemiddelde kerncijfers van meer dan 29 industrieën samenvat.

Om je meer inzicht te geven in de e-mailmarketing prestaties van concurrenten, brengt Newsletter2Go ieder jaar een uitvoerig e-mail branche benchmark onderzoek uit. In dit branche e-mail onderzoek kijken ze naar miljoenen e-mails en analyseren ze de openratio, klikratio, CTR, bounceratio en afmeldratio van bedrijven werkzaam in 29 verschillende branches.

Belangrijkste cijfers e-mail benchmark

Om de prestaties van je e-mailmarketing strategie te evalueren moet je eerst weten naar welke statistieken je precies moet kijken. Dit zijn de belangrijkste:

Openratio: Het percentage ontvangers dat een e-mail heeft geopend, ofwel op basis van het totaal aantal verzonden, of het totaal aantal daadwerkelijk afgeleverde e-mails. Wanneer elke ontvanger slechts één keer geteld wordt, is dit de unieke openratio (die gebruikten we in het e-mail branche benchmark onderzoek). De totale openratio en de unieke openratio resulteren in de openingen per ontvanger.

Openratio berekenen: Unieke openingen : (aantal ontvangers – bounces) * 100

Klikratio: Het percentage ontvangers dat op een link in een e-mail heeft geklikt. Hier tel je wederom alle kliks of slechts één klik per ontvanger (wij gebruiken de unieke klikratio).

Klikratio berekenen: Kliks : (aantal ontvangers – bounces) * 100

Click through rate (CTR): Het percentage ontvangers dat na het openen van de e-mail op een link heeft geklikt. Deze waarde helpt om de klikratio beter in verhouding met de openratio te beoordelen.

CTR berekenen: Klikkende ontvangers : openende ontvangers * 100

Afmeldratio: Het percentage nieuwsbrief lezers dat zich heeft afgemeld.

Afmeldratio berekenen: Afmeldingen : (aantal ontvangers – bounces) * 100

Bounceratio: Het aandeel mislukte leveringen van het totaal aantal ontvangers. Hierbij onderscheiden we hard bounces (permanente leveringsproblemen) en soft bounces (tijdelijke leveringsproblemen). Spam bounces worden ook in de bounceratio mee geteld.

Bounceratio berekenen: Bounces : aantal ontvangers * 100

Beste en slechtste branches

In het e-mailmarketing branche benchmark onderzoek onderzochten ze 362.984.425 e-mails in 29 branches die via Newsletter2Go tussen 30.06.2017 tot 30.06.2018 verzonden zijn. De analyse was uiteraard anoniem. Een overzicht van de branches:

Advies

Architectuur

Bouw

Computer & elektronica

Detailhandel

Dienstverlening

E-commerce

Educatie

Entertainment & evenementen

Financiële sector

Foto & video

Gezondheidszorg

Hobby’s

Huis & tuin

Kunst

Landbouw

Marketingagenturen

Media & uitgeverijen

Muziek

Onroerend goed

Pers

Reclamebureaus

Reizen & transport

Restaurants

Schoonheidssector

Sport

Telecommunicatie

Verenigingen

Verzekeringen

Dit ontdekten ze wanneer ze keken naar de branche overschrijdende gemiddelde waarden:

De verschillen zijn enorm! Met 33,50% heeft de foto- en videobranche veruit de beste openratio — dit is een verschil van 6,94% ten opzichte van het branche overschrijdende gemiddelde. Qua openpercentages presteerde de e-commerce sector het slechtst. Dit cijfer lag bijna 10% onder het branchegemiddelde.

Wanneer we daarna keken naar de afzonderlijke branches, ontdekten we dit:

Resultaten benchmark onderzoek

Hieronder bespreken we graag de resultaten van het uitgebreide e-mailmarketing branche benchmark onderzoek.

Openratio

? Met 33,59% pronkt ook in 2018 de branche foto & video met de hoogste openratio.

? E-commerce heeft zich in vergelijking met vorig jaar sterk verbeterd, hoewel de branche nog steeds de laagste openratio van alle branches vertoont, namelijk 16,34%

Klikratio

? De hoogste klikratio vinden we dit jaar terug in de branche hobby’s, met 2,26%

? De branche computer & elektronica kan nog wel wat optimalisatie gebruiken, hier ligt de klikratio bij slechts 2,26%. Vorig jaar kwam de branche verzekeringen het laatst binnen.

Click through rate

? De CTR heeft dit jaar een branchegemiddelde van 15,38%. In de branche media & uitgeverijen is dit percentage zo’n 8% hoger.

? De schoonheidssector is helaas nog niet zo ervaren met motiverende call to actions, hier ligt de CTR zo’n 6% onder het totale branchegemiddelde.

Afmeldratio

? De lage afmeldratio van 0,12% mag worden toegewezen aan de branche pers.

? In de branche onroerend goed zijn ontvangers minder tevreden met de e-mailcampagnes, hier is de afmeldratio het hoogst.

Bounceratio

? De branche pers heeft dit jaar niet alleen de laagste afmeldratio, maar ook de laagste bounce ratio — op de voet gevolgd door de e-commerce sector. Dat e-commerce het hier zo goed doet, komt waarschijnlijk doordat veel nieuwsbrief ontvangers tegelijkertijd klant zijn (of waren). De kans op onjuiste e-mailadressen in de distributielijst is daardoor zeer klein.

? De hoogste afmeldratio zien we in de branche bouw, met zo’n 6,28%.

Conclusie

Ziet je dat je e-mailcampagnes onder het gemiddelde liggen? Geen nood! Er zijn optimalisatiemogelijkheden genoeg. Zo kan de openratio worden beïnvloed door met het onderwerp te experimenteren. Hoe creatiever, betekenisvoller en persoonlijker deze is, hoe waarschijnlijker het is dat de ontvanger de mailing zal openen.

De klikratio wordt beïnvloed door de inhoud en vormgeving van een nieuwsbrief — denk aan contrasterende call to action knoppen en een goede balans tussen tekst en afbeeldingen.

En zo zijn er nog tal van andere methodes om uw e-mailmarketing te optimaliseren (hint: deze verraden we in het onderzoek).

Benieuwd naar alle statistieken en expert tips? Download het volledige e-mailmarketing branche benchmark onderzoek 2018 en vergelijk je e-mail prestaties met de concurrentie.

 


Megan werkt als Online Marketing Manager Nederland bij e-mailmarketing software Newsletter2Go — het alles in één pakket voor het maken, verzenden en analyseren van professionele nieuwsbrieven en geautomatiseerde campagnes en autoresponders.