Digital Markets Act: nieuwe wet voor social media

Voor social media zijn er twee nieuwe wetten in werking getreden. Het gaat om wetten die op Europees niveau actief zijn. Ze zijn dan ook aangenomen door het Europese Parlement. We hebben het over de wetten Digital Services Act en Digital Markets Act. Deze wetten hebben meerdere doelen, waaronder het vergroten van de bescherming van burgers die gebruik maken van social media en het beperken van de macht van social media en andere grote online spelers, waaronder Google.

Internet steeds meer in handen van grote spelers

We weten natuurlijk allemaal dat Google een zeer machtige speler is als het om internet gaat. Kijken we naar de wereld van social media, dan zien we dat het bedrijf Meta ook een steeds groter deel van internet in handen krijgt. Meta is het bedrijf achter onder meer Instagram, Facebook en WhatsApp. De macht van dergelijke bedrijven groeit en daarmee kan er een negatieve invloed ontstaan op de ervaring van de burger. Dit was voor het Europees Parlement aanleiding om de nieuwe wetten aan te nemen. De wet Digital Markets Act heeft vooral invloed op de controle onder burgers en de concurrentie tussen diverse bedrijven.

Belangrijke veranderingen door de Digital Markets Act

We hebben er de laatste tijd al meer over vernomen in het nieuws. Velen vinden het bijzonder vervelend dat bepaalde apps gewoonweg niet van de smartphone kunnen worden verwijderd. Deze apps staan standaard op je toestel, of je er nu gebruik van maakt of niet. Dit laat precies de macht zien die op dit moment een grote rol begint te spelen, en daar moet een beperking op komen.

De Digital Markets Act zorgt er dan ook voor dat apps wel altijd verwijderd kunnen worden van een smartphone, tenzij verwijdering van de app ervoor zorgt dat het toestel niet meer naar behoren functioneert. Je krijgt dus zelf meer controle over de apps die op je smartphone staan, waardoor je jouw smartphone ook beter naar eigen inzicht kunt organiseren.

App mogelijkheden onderling koppelen

Stel, jij gebruikt WhatsApp en hebt geen Telegram op je toestel geïnstalleerd staan. Een goede vriend heeft wel Telegram, maar juist geen WhatsApp. Dan is het niet mogelijk om elkaar berichten te sturen via één van deze apps. Hiervoor is het immers nodig om allebei dezelfde app te hebben. Dit gaat veranderen door de nieuwe Digital Markets Act. Er wordt over de concurrentie heen uitgebreid door deze wet, waardoor DM’s van bijvoorbeeld Instagram, Facebook Messenger en WhatsApp allemaal met elkaar werken. Dit betekent dat je straks met Telegram een bericht kunt sturen aan iemand die alleen WhatsApp gebruikt, en andersom.

Verzameling van persoonsgegevens

We weten allemaal dat onze persoonsgegevens worden verzameld wanneer we gebruik maken van het internet, waaronder van social media. Toch zijn we ons hier niet bewust van, en dat levert risico’s op. De Digital Markets Act gaat ook hier verandering in brengen. Meta, het bedrijf achter onder meer Facebook, Instagram en WhatsApp, mag straks alleen nog persoonsgegevens verzamelen als jij hier zelf toestemming voor geeft. Daarnaast mogen de persoonsgegevens van minderjarigen helemaal niet meer worden gebruikt. Jonge gebruikers, onder de 18 jaar, mogen geen gepersonaliseerde advertenties meer ontvangen.

Geen misleiding meer door bedrijven

Een belangrijk doel van de Digital Markets Act is ook om misleiding te voorkomen op social media. De laatste tijd zien we steeds vaker advertenties waarin wordt beweerd dat er nog maar 1 product over is of dat de aanbieding nog maar 1 minuut geldig is. Dit ‘opjutten’ wordt als misleiding gezien en wordt door de Digital Markets Act verboden.

De wet gaat ervoor zorgen dat alle bedrijven gelijke kansen krijgen op social media, waarmee bijvoorbeeld ook de macht van Booking.com wordt beperkt. Ook Apple wordt hiermee in macht beperkt. Op dit moment geeft Apple bijvoorbeeld voorrang aan eigen diensten in de AppStore en dit wordt verboden.

Wat als je één van de nieuwe wetten overtreedt?

Het is belangrijk om de regels van de nieuwe Europese wetten goed te leren kennen, want er staan boetes op het niet naleven van deze regels. De minimale boete bedraagt 4 procent van je jaaromzet, maar de maximale boete staat gelijk aan 20 procent van je jaaromzet. In beide gevallen gaat het flink in de papieren lopen. Een belangrijk doel van de nieuwe wetten is dan ook om bedrijven te stimuleren om bewuster met social media en online advertenties om te gaan. Kun jij hier wel wat hulp en ondersteuning bij gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.