Deurwaarders werken in 2019 niet op deze dagen

Heeft u een gerechtsdeurwaarder in de arm genomen om een openstaande vordering voor u te incasseren? Dan wilt u natuurlijk dat dit zo snel mogelijk wordt afgehandeld. Omdat een deurwaarder zich moet houden aan bepaalde rechten en plichten, mag hij ambtshandelingen niet op elke dag van het jaar verrichten. Op welke dagen van het jaar mag hij in 2019 niet werken? In dit artikel leest u het.

Wat zijn ambtshandelingen?

Handelingen die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder mogen worden verricht, worden ambtshandelingen genoemd. Volgens artikel 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet zijn dit:

 • Het uitreiken van dagvaardingen en andere betekeningen, die tot de rechtsingang of de instructie van gedingen behoren. Hieronder vallen gerechtelijke protesten, bekendmakingen, aanzeggingen en overige exploten.
 • Executoriale verkopingen, beslagen, gijzelingen, ontruimingen en andere handelingen die zijn vereist voor, of behoren tot de uitvoering van executoriale titels of de bewaring van rechten.
 • Ambtelijk toezicht houden bij (vrijwillige) openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag en bij afslag.
 • Het doen van protesten van non-betaling of de non-acceptatie van orderbiljetten, wissels en dergelijke, en het opmaken van een akte van interventie aan de voet van het protest.

Ook de werkzaamheden die met de bovenstaande zaken samenhangen, vallen onder ambtshandelingen.

Vrije dagen in 2019

Er zijn in 2019 enkele dagen waarop de deurwaarder ambtshandelingen niet mag uitvoeren. Het is vanzelfsprekend, al is het soms lastig te begrijpen, maar op zondagen en algemeen erkende feestdagen mag een deurwaarder geen ambtshandelingen uitvoeren. Algemeen erkende feestdagen zijn:

 • Nieuwjaarsdag (1 januari)
 • Goede Vrijdag (19 april 2019)
 • Tweede Paasdag (maandag 22 april 2019)
 • Koningsdag (zaterdag 27 april 2019)
 • Bevrijdingsdag is ook een algemeen erkende feestdag, maar die valt dit jaar op een zondag.
 • Hemelvaartsdag (donderdag 30 mei 2019)
 • Tweede Pinksterdag (maandag 10 juni 2019)
 • Eerste en Tweede Kerstdag (woensdag 25 en donderdag 26 december 2019).

Geen ambtshandelingen op gelijkgestelde dagen

Behalve deze algemeen erkende feestdagen zijn er nog uitzonderingen in de vorm van gelijkgestelde dagen. Dit zijn de dag na Hemelvaart (vrijdag 31 mei 2019) en vrijdag 27 december 2019. Ook op deze dagen worden er geen ambtshandelingen uitgevoerd, tenzij de rechter hiervoor toestemming geeft. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het geval van een zeer spoedeisend kort geding of een conservatoir beslag op bijvoorbeeld een schip dat alleen op deze feestdag in Nederland verblijft. Ten slotte mag een deurwaarder geen exploot betekenen tussen 20 uur en 7 uur de volgende ochtend.

Incasso of gerechtsdeurwaarder nodig?

Heeft u een debiteur uit AmersfoortNieuwegeinCulemborg of daarbuiten die niet wil betalen en wilt u een gerechtsdeurwaarder inschakelen? Wij raden Willems Gerechtsdeurwaarders en Incasso uit Utrecht aan. Neem contact met hun op om de mogelijkheden te bespreken.