De magie van goede doelen ondersteunen

“What goes around, comes around”, luidt het alom bekende Engelse spreekwoord. Meestal wordt dit spreekwoord gebruikt in negatieve zin, zoals duidelijk blijkt in de Nederlandstalige versie ervan: “Wie de bal kaatst, kan hem terug verwachten.” Het principe dat wanneer je bewust iets doet dat een negatief gevolg heeft voor een ander, je vroeg of laat zelf ook iets negatiefs meemaakt, is alom bekend. Maar ben je je er ook bewust van dat dit net zo goed andersom geldt?

Geven, geven, geven

Wanneer je geeft aan goede doelen zonder daar iets voor terug te verwachten, zul je zien dat je vroeg of laat een meevaller krijgt. De rijken zijn nooit arm geworden van het geven aan goede doelen. Bill Gates is daar een bekend voorbeeld van; hij heeft sinds zijn eerste succes al geïnvesteerd in liefdadigheidsinstellingen. Het ging hem financieel uiteindelijk zo voor de wind dat hij 28 miljard dollar weggaf, wat 48% van zijn netto vermogen besloeg.

Geef aan goede doelen

Inspireer jezelf door deze video van Tai Lopez te kijken:

Liefdadigheid versus succes

Er zijn veel verhalen over rijken die goede doelen ondersteunen en daar om één of andere reden alleen maar rijker door lijken te worden. Ga eens bij jezelf na: welke (financiële) meevallers kreeg jij nadat je aan liefdadigheid had gedaan? Als je er nooit stil bij hebt gestaan is nu de tijd aangebroken om een experiment uit te voeren..

Oude wijsheden

Start vandaag nog met het ondersteunen van een goed doel, en probeer daarbij net wat meer te geven dan je kan missen, want Frits van den Bosch (1922 – 2001) zei: “Liefdadigheid is een deugd in de mate waarin zij een offer is.”

Confucius (551 v.Chr. – 479 v.Chr.), de grote filosoof uit het oude China: “Hij die het welzijn van anderen wenst veilig te stellen, stelt daarmee zijn eigen welzijn veilig.”

Francis Bacon (1561 – 1621), Engels filosoof en staatsman : “In liefdadigheid is er geen overdaad.”

Victor Hugo (1802 – 1885)”Hij die een school opent, sluit een gevangenis.”

Op zoek naar een goed doel

Hoe vind je nu een goed doel? Via social media en internet natuurlijk! De goede doelen die hierop meer vertegenwoordigd zijn, kun je makkelijker vinden en zul je sneller aan doneren. Tip: Kijk eens bij Stichting Why Not. Hoe zit dat met de vindbaarheid van jou bedrijf? Ga nu aan de slag met social media of besteed het uit om op internet goed vertegenwoordigd te zijn.