De 5 grootste valkuilen bij het starten met Yammer

Yammer is het nieuwe social medium voor communicatie binnen het bedrijf. Je kunt het vergelijken met Facebook, maar Yammer is specifiek gericht op een sociaal netwerk dat binnen een bedrijf moet functioneren. Een heel erg handig communicatie middel, maar de opties van Yammer worden vaak niet volledig benut. Hier de 5 valkuilen bij het effectief gebruik van Yammer.

Valkuilen bij het gebruik van Yammer

Yammer heeft veel potentieel om een effectief communicatiemiddel te zijn binnen een bedrijf. Er kan overzichtelijk binnen groepen gecommuniceert worden en er kunnen discussies ontstaan over allerlei onderwerpen die in het bedrijf spelen. Yammer moet echter wel geheel benut worden om het effectief te gebruiken. Zorg dus dat je uit de volgende valkuilen blijft.

1. Medewerkers gebruiken Yammer verkeerd

Op Facebook is de drempel heel erg laag om te reageren op berichten of een discussie aan te gaan. Het blijkt echter dat medewerkers en managers vaak terughoudender zijn als hun baas meekijkt. Maar om interne communicatie actief te houden zouden medewerkers juist wel veel moeten discussiëren en reageren.

2.  Geen prioriteit bij communicatie afdeling

Om Yammer levendig te houden moet men berichten blijven delen en elkaar daarmee stimuleren. Als er echter geen tijd wordt ingepland voor communicatie op Yammer hebben medewerkers geen tijd om Yammer actief te gebruiken.

3. Medewerkers zijn niet gemotiveerd

Om voor elke ditje en datje Yammer te gebruiken moet voor medewerkers geen obstakel zijn. Training is hierbij heel belangrijk. Het is niet de bedoeling dat er na de start van Yammer meteen weer overgestapt wordt op e-mail.

4. Te strakke doelen formuleren

Communicatieplannen kunnen niet strak of stapsgewijs georganiseerd zijn. Door input van medewerkers en veranderingen in context van een project kan de situatie snel veranderen. Naar iets toewerken is heel nuttig maar de weg hiernaartoe mag gewoon veranderen.

5. Geen groepen gemaakt in Yammer

In Yammer kun je per afdeling of vestiging een groep maken waarin alleen kleine dingen met betrekking tot die groep in gepost kunnen worden. Hierdoor voorkom je dat de medewerkers van de ene vestiging verwikkeld raken in discussies over de kwaliteit van de koffie in de andere vestiging.

Alle mogelijkheden van Yammer benutten?

Als je als bedrijf wilt starten met Yammer kun je het beste een workshop of training volgen om je medewerkers vertrouwd te maken met het medium zodat je bovenstaande valkuilen zoveel mogelijk vermijdt. In de training en workshop zal aandacht gegeven worden aan alle belangrijke punten om uw interne communicatie zo effectief mogelijk te laten verlopen.