Synchromodaal transport: wat is dat?

Heeft u de term ‘Synchromodaal transport’ al eens voorbij horen komen? Het is een oplossing om goederen efficiënter en betrouwbaarder te vervoeren. Vooral de bouwlogistiek zou baat hebben bij deze slimme organisatie van logistiek. In de praktijk blijkt het nogal eens lastig te zijn om over te stappen van uni- of intermodaal naar synchromodaal transport. Wat is synchromodaal transport en hoe kunt u de overstap maken?

Transportmodaliteiten mixen

Bij synchromodaal transport worden verschillende transportmodaliteiten flexibel en duurzaam ingezet in een netwerk, onder regie van een logistiek dienstverlener. Doordat deze de regie heeft, kan hij naadloos schakelen tussen modaliteiten. Een goede definitie is:

“Synchromodaliteit betreft het optimaal, flexibel en duurzaam inzetten van wegvervoer, spoorvervoer, binnenvaart, kustvaart/shortsea in een netwerk onder regie van een logistiek dienstverlener.”

Het wisselen van modaliteiten kan zowel bij het inplannen, als realtime als er sprake is van onverwachte omstandigheden tijdens de uitvoering van het transport. Denk daarbij aan extreem weer en de vertragingen als gevolg van de extreem lage waterstand in de rivieren tijdens de zomer van 2018. Daarnaast heeft synchromodaliteit als grote voordeel om transportzendingen te bundelen, waardoor een hogere efficiency wordt behaald. Een transportplanner maakt dus een mix van transport over de weg, water, lucht en rails.

Stappen naar synchromodaal transport

Een efficiënte inrichting van transport is essentieel in de huidige globale en continentale economie. Het is mogelijk om in vier stappen het proces van (ad-hoc) intermodaal naar structureel intermodaal transport te voltooien. Hierbij vier stappen die u kunt volgen:

Stap 1: intensievere samenwerking

Het begint allemaal bij een betere samenwerking tussen verladers en logistiek dienstverleners. Dit is de eerste stap van ad-hoc intermodaal naar structureel intermodaal transport. Deze samenwerking kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld een forecast te delen, waardoor op voorhand ruimte kan worden gereserveerd of ingekocht. Samen plannen en overleggen is dus een must. Om voordeel te behalen als transportbedrijf moet u vaker gaan samenwerken.

Stap 2: specificeer de modaliteit

In de tweede stap laat de verlader de beslissing over de modaliteit over aan de logistiek dienstverlener door ‘a-modaal’ te boeken. Daarmee wordt de betrouwbaarheid per modaliteit een belangrijke KPI en verlegt de focus zich meer richting het belang van de klant.

Stap 3: integraal benaderen

In deze stap wordt het transport op het traject qua prijs en betrouwbaarheid integraal benaderd door een intensieve samenwerking met een logistiek data platform. Hierdoor ontstaat meer flexibiliteit en kan realtime worden overgeschakeld naar een andere modaliteit.

Stap 4: de logistiek regisseur

Deze bepaalt de aflevermomenten voor een afgesproken serviceniveau. Doordat de logistiek regisseur alle vrijheid heeft over de keuze voor de modaliteit, de route en het aflevermoment, kan hij optimaal gebruikmaken van de diverse mogelijkheden in het synchromodale netwerk.

Synchromodaal transport

Wist u dat een synchromodale dienstverlening voordelen heeft voor dienstverleners, klanten en de samenleving? Zo kan een win-win-win situatie ontstaan. Op de website Synchromodaliteit.nl heeft het samenwerkingsverband Topsector Logistiek uitgebreide informatie en stappenplannen gezet. Bezoek deze site en analyseer waar voor u kansen liggen.